Our Team

news-training-rnr-5


Head Office Personnel


Finance Division


Field Division


Communications Division


Support Staff


Trainers

Dhanushka Nadeeshani Nisanka Rajini Dharmathilleke
A.M. Indika Bandara Adikari P.K.D. Malkanthi
Thilini Imasha Kodithuwakku K.H.D Stella
B.A Anuhas Rangana Phillip Kulothelda
P.V.D.K. Vinesheya Jayamali Premila Ratnayake
Sashikala Jayaratne R. Roshan Dias
Chathura Dissanaike B.S. Nisansala Madhushani
S. Roshanthi O.G. Wasantha Sandamali
P.L Sashikala Jayaratne H.P.D Dinusha Prabath
J.A. Visaka S. Jayasinghe Sandun Bandara Dissanayake
K.D. Jayakody Rasangika Madhushani
K.H. Menaka Priyadarshana N Subadra Wijayanthi
L. Buddhini Chandrasena T.D. Nishantha Jayasekera
Manoj Madhushanka S.H. Nipuni Dushani
Lahiru Nilanka Pathiraja W. Geethanjali Mayadunne
V. Nilani Sahaya Seeli
Subhashini Vijithakumar S. Kavitha
Uthayakumar Kayathri Varatharasa Sivananthiny
Mary Anne Noeline S. Saranjaya


International Volunteers

  • Catherine Green – AUSAID volunteer – 2003
  • Caroline Hoyos – UN Volunteer – 2006
  • Gareth Wills – AUSAID volunteer – 2006
  • Peggy Moss – 2006