Our Team

news-training-rnr-5


Head Office Personnel


Finance Division


Field Division


Communications Division


Support Staff


Trainers

Dhanushka Nadeeshani Nisanka Rajini Dharmathilleke
A.M. Indika Bandara Adikari P.K.D. Malkanthi
Thilini Imasha Kodithuwakku S.N. Delshiya
B.A Anuhas Rangana Phillip Kulothelda
P.A.S. Madushi Amarasinghe Premila Ratnayake
Sashikala Jayaratne R. Roshan Dias
Chathura Dayananda R. Tirans Anthony
S. Roshanthi Chathurika Harshani
J.Prasana Shalika Dilrukshi
J.A. Visaka S. Jayasinghe Sandun Bandara Dissanayake
K.D. Jayakody S. Subramaniam
K.H. Menaka Priyadarshana Swarnamali Karunaratne
L. Buddhini Chandrasena T.D. Nishantha Jayasekera
L.D. Sarani Peiris Thanuja Wijewickrema
Lahiru Nilantha Pathiraja W. Geethanjali Mayadunne


International Volunteers

  • Catherine Green – AUSAID volunteer – 2003
  • Caroline Hoyos – UN Volunteer – 2006
  • Gareth Wills – AUSAID volunteer – 2006
  • Peggy Moss – 2006